trust believe together !!!

เชื่อมั่น เชื่อใจ ไปด้วยกัน

คือ หลักการทำงานของเรา และเราคำนึงถึงความถูกต้อง และผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

ฐปณัฐ สืบเหลา

ทนายความ

  LINE_ALBUM_2023.1.28_230128_1

  Tapanat & Partners

  สำนักงานกฎหมายฐปณัฐ
  และพาร์ทเนอร์

  รับปรึกษากฎหมาย พร้อมทีมงานทนายความให้บริการงานทั่วไปทางกฎหมาย รับว่าความทั่วประเทศ เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษากฎหมายคดีความในเบื้องต้นถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย โดยเราคำนึงถึงความถูกต้อง และผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญตามหลักการทำงานที่

  “เชื่อมั่น เชื่อใจ ไปด้วยกัน”

  Our Services

  บริการของเรา

  ขั้นตอนการดำเนินคดี

  ค่าจ้าง

  การติดต่อ

  เบอร์โทร : 092-9965252

   team member

   Meet Our Lawyers