demo-attachment-2994-Path_1607

our process

ขั้นตอนการดำเนินคดี

การบริการด้านกฎหมาย

รับว่าความคดีแพ่งและคดีอาญาทั่วไป รับปรึกษากฎหมาย ให้คำปรึกษา รับเจรจา ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประนีประนอมยอมความ เพื่อระงับข้อพิพาทต่าง ๆ เป็นต้น

ให้บริการคดีแพ่ง

เช่น คดีบัตรเครดิต คดีเช่าซื้อ คดีกู้ยืมเงิน คดีจ้างทำของ คดีจำนองค้ำประกันหนี้ คดีแรงงาน เลิกจ้างไม่เป็นธรรม เรียกค่าชดเชย คดีครอบครัว ฟ้องหย่า ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู ฟ้องขอรับรองบุตร ฟ้องแบ่งสินสมรส คดีมรดก ฟ้องแบ่งมรดก คดีที่ดิน ฟ้องแบ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ทางภาระจำยอม ทางจำเป็น คดีครอบครองปรปักษ์ คดีละเมิด เรียกค่าเสียหาย

ให้บริการคดีอาญา

เช่น คดีลักทรัพย์ คดีวิ่งราวทรัพย์ คดีฉ้อโกง คดียักยอกทรัพย์ คดีปล้นทรัพย์ คดีรับของโจร โกงเจ้าหนี้ คดีฆ่าคนตาย คดีข่มขืนกระทำชำเรา คดีพรากผู้เยาว์ คดีบุกรุก คดีขับรถโดยประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย คดีหมิ่นประมาท คดีปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม คดีแจ้งความเท็จ เบิกความเท็จ และคดียาเสพติดให้โทษ

ให้บริการอุทธรณ์

แก้อุทธรณ์ เขียนฎีกา แก้ฎีกา ขอพิจารณาคดีใหม่ ขอกันส่วน ขอรับชำระหนี้ เพิกถอนการขายทอดตลาด ร้องขัดทรัพย์ ร้องขอเฉลี่ยหนี้คดี